65. Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie
logo-centrum-sportu-i-rekreacji-politechniki-krakowksiej
 
  REGULAMIN
  GRAND PRIX W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM '2016
  1. Niniejszy Regulamin dotyczy cyklu zawodów GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej . W zawodach mogą brać udział pracownicy zatrudnieni aktualnie, jak i emerytowani pracownicy Politechniki Krakowskiej.
  2. Cykl zawodów GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej składa się z 8 zawodów (w tym: 3 slalomy i 5 slalomy giganty) organizowanych pod Patronatem Dziekanów poszczególnych wydziałów. Szczegółowy terminarz zostanie zamieszczony na portalu internetowym www.csir.pk.edu.pl
  3. Za organizację zawodów odpowiada Centrum Sportu i Rekreacji we współpracy z Klubem Uczelnianym AZS Politechniki Krakowskiej. Koszty organizacji zawodów pod patronatem dziekanów pokrywają kiero-wane przez nich wydziały.
  4. W zawodach GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej prowadzone są następujące klasyfikacje:
   a. indywidualna oddzielnie dla kobiet i mężczyzn,
   b. drużynowa (wydziałowa),
  5. W zawodach GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej pod patro-natem dziekana prowadzona jest klasyfikacja:
   a. indywidualna kobiet i mężczyzn oparta na rankingu czasów wg przelicznika wiekowego,
   b. drużynowa, której podstawa jest suma punktów uzyskanych przez 2 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn,
   c. w ramach klasyfikacji drużynowej w przypadku mniejszej liczby zawodników niż określa pkt. 5 c, za brakujące osoby przyznaje się 0 punktów,
   d. warunkiem sklasyfikowania do punktacji drużynowej jest udział co najmniej dwóch osób z danego wydziału lub jednostki międzywydziałowej,
  6. Dla potrzeb klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zawodów GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej, miejsca zajęte przez poszczególnych zawodników przeliczane są na punkty wg poniższego schematu:
  7. Dla pracowników wydziału, który organizuje dane eliminacje jest prowadzona klasyfikacja o tytuł Mistrza Wydziału. Jej podstawą są uzyskane czasy bez przelicznika wiekowego.
  8. Podstawą sklasyfikowania w ramach zawodów o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej w klasyfikacji kobiet, mężczyzn jest suma punktów uzyskanych podczas 6 najlepszych startów.
  9. Podstawą sklasyfikowania w ramach zawodów o Puchar Rektora Politechniki Krakowskiej w klasyfikacji drużynowej jest suma punktów uzyskanych podczas wszystkich zawodów z cyklu GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej.
  10. Zwycięzcami pozostają ci zawodnicy (klasyfikacja indywidualna) lub wydział, czy też jednostka międzywydziałowa (klasyfikacja drużynowa), która zgromadzi największą liczbę punktów. Punktacja prowadzona jest dla wszystkich startujących zawodników. Punktuje najlepszych 30 zawodników (wg schematu pkt. 6), przy czym za zajęcie miejsca powyżej 30 przyznaje się 0 (zero) punktów. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich itd.
  11. W sezonu 2015/16 prowadzona jest ponadto klasyfikacja w kategorii kobiet i mężczyzn o:
   a. Puchar Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w slalomie gigancie,
   b. Puchar Prezesa klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w slalomie
  12. Podstawą klasyfikacji, o której mowa w pkt. 11 jest suma punktów uzyskanych przez danego zawodnika we wszystkich zawodach w danej dyscyplinie tj. slalomie lub slalomie gigancie. W odróżnieniu od Pucharu Rektora klasyfikacja w poszczególnych zawodach jest oparta na pomiarze czasu bez przelicznika wiekowego.
  13. Wszelkie protesty należy składać formie pisemnej do Komisji Technicznej Grand Prix w terminie do 7 dni od zakonczenia zawodów. W przypadku zawodów finałowych protest należy zgłosić w terminie 1 godziny od zakonczenia zawodów.
  Miejsce rozegrania eliminacji GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej: Spytkowice i Lubomierz .
  W ramach eliminacji GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej patronowanych przez wydziały i bibliotekę zostaną rozegrane (5x slalom gigant i 3x slalom). Terminy oraz konkurencje zostaną przedstawione w terminie późniejszym na portalu internetowym www.csir.pk.edu.pl oraz www.azs.pk.edu.pl.
  Zgłoszenia do GRAND PRIX w narciarstwie alpejskim dla pracowników Politechniki Krakowskiej będą przyjmowane e-mail'owo na adres dpyko@pk.edu.pl
  (należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, wydział, transport własny TAK/NIE)
 
 
Copyright © 2012 Centrum Sportu i Rekreacji | by Dariusz Pyko